متن شعر

ناله بلبل بهار کنیم

ناله بلبل بهار کنیم
کار او ناز و کار ما لابه است
در گلستان رویم و گل چینیم
اندرآییم مست در بازار
سیم با یار خوش عذار خوریم
کس نداند خدای داند و بس
تو اگر رازدار ما باشی
می گریزند خلق از تاتار
بار کردند اشتران بگریز
خلق خیزان کنند و ما بر بام
 
تا بدان بلبلان شکار کنیم
گر ننالیم پس چه کار کنیم
بر سر عاشقان نثار کنیم
همه را مست و بی​قرار کنیم
خدمت چشم پرخمار کنیم
عیش​هایی که با نگار کنیم
راز را با تو آشکار کنیم
خدمت خالق تبار کنیم
رختمان نیست ما چه بار کنیم
اشتر مردمان شمار کنیم
تعداد دفعات مشاهده: 65