متن شعر

در دل من پرده​ی نو می​زنی

در دل من پرده​ی نو می​زنی
پرده توی وز پس پرده توی
پرده چنان زن که بهر زخمه​ی
شب منم و خلوت و قندیل جان
بی​من و تو، هر دو توی، هر دو من
نکته​ی چون جان شنوم من ز چنگ
گر تنم و گر دلم و گر روان
از تو چرا تازه نباشم؟! که تو
از تو چرا نور نگیرم؟! که تو
از تو چرا زور نیابم؟! که تو
 
ای دل و ای دیده و ای روشنی
هر نفسی شکل دگر می​کنی
پرده​ی غفلت ز نظر برکنی
خیره که تو آتشی یا روغنی
جان منی، آن منی، یا منی
تنتن تنتن، که تو یعنی تنی
شاد بدانم که توم می​تنی
تازگی سرو و گل و سوسنی
تابش هر خانه و هر روزنی
قوت هر صخره و هر آهنی
تعداد دفعات مشاهده: 94