متن شعر

ای دوست، به دوستی قرینیم تو را

ای دوست، به دوستی قرینیم تو را
هر جا که قدم نهی زمینیم تو را

در مذهب عاشقی روا نیست که ما:
عالم به تو بینیم و نبینیم تو را

تعداد دفعات مشاهده: 708