متن شعر

ای هفت زمین و آسمانها ز تو پُر

ای هفت زمین و آسمانها ز تو پُر
چون مینشود کام و زبانها ز تو پُر

ای زندگی دلم روا میداری
من دست تهی، هر دو جهانها ز تو پُر

تعداد دفعات مشاهده: 74