متن شعر

چو بشنید این سخن، بر زاری او

چو بشنید این سخن، بر زاری او
بتندید از پریشان کاری او

به دل در دشمنی چیزی نبودش
ولی در دوستی می‌آزمودش

تعداد دفعات مشاهده: 344