متن شعر

بدر فلک شرف خلیفه

بدر فلک شرف خلیفه
چون زایر تربت حسین است

در صبح ازل ز مهر فطری
نازان به محبت حسین است

فانی شده در زمان فوتش
ایام شهادت حسین است

وین حسن موافقت که گفتم
بی‌شک ز عنایت حسین است

این از همه خوب‌تر که او را
تاریخ شفاعت حسین است

تعداد دفعات مشاهده: 217