متن شعر

آنها که به عشق گوی بردند همه

آنها که به عشق گوی بردند همه
نقش دو جهان ز دل ستردند همه

صد بادیه هر لحظه سپردند همه
تاگرسنه و تشنه بمردند همه

تعداد دفعات مشاهده: 126