متن شعر

دارم دلکی به تیغ هجران خسته

دارم دلکی به تیغ هجران خسته
از یار جدا و با غمش پیوسته

آیا بود آنکه بار دیگر بینم
با یار نشسته و ز غم وارسته؟

تعداد دفعات مشاهده: 658