متن شعر

ای روز مبارک و خجسته

ای روز مبارک و خجسته
ای همنفس همیشه پیش آ
پیغام دل است این دو سه حرف
یک بار بگو که بنده من
آن دست ز روی خویش برگیر
یک بار دگر شکرفشان کن
 
ما جمع و تو در میان نشسته
تا زنده شود دمی شکسته
بشنو سخن شکسته بسته
کآزاد شوم ز رنج و رسته
تا گل چینیم دسته دسته
طوطی نگر از قفص برسته
تعداد دفعات مشاهده: 52