متن شعر

عالم که پر از حکمتِ تو میبینم

عالم که پر از حکمتِ تو میبینم
یک دایره پر نعمتِ تو میبینم

بر یکْ یک ذرّه وقف کرده همه عمر
دریا دریا قدرتِ تو میبینم

تعداد دفعات مشاهده: 127