متن شعر

دلبر ز وفا و مهر یکسر بگذشت

دلبر ز وفا و مهر یکسر بگذشت
تا کار دلم ز دست دلبر بگذشت

چون دید کزو قدم بر آتش دارم
بگذاشت مرا و آبم از سر بگذشت

تعداد دفعات مشاهده: 120