متن شعر

هر چند که دل را غم عشق آیین است

هر چند که دل را غم عشق آیین است
چشم است که آفت دل مسکین است

من معترفم که شاهد دل معنی است
اما چه کنم؟ که چشم صورت بین است

تعداد دفعات مشاهده: 311