متن شعر

از تیرِ غمت بسی جگر دوختهای

از تیرِ غمت بسی جگر دوختهای
بر مشک خطت بسی جگر سوختهای

مگذار که خطّ تو ز دستم بشود
چون دست مرا بدان خط آموختهای

تعداد دفعات مشاهده: 181