متن شعر

سید عالی نسب قاضی عمادالدین که شد

سید عالی نسب قاضی عمادالدین که شد
صد خلل در کار شرع از فوت آن عالی‌جناب

چون ز دانش داشت ملک شرع در زیر نگین
شاه ملک شرع شد تاریخش از روی حساب

تعداد دفعات مشاهده: 239