متن شعر

اگر کی در فرینداش یوقسا یاوز

اگر کی در فرینداش یوقسا یاوز
چپانی برک دت قر تن اکشدر
اگر ططسن اگر رومین وگر ترک
سر چوب تری آن گاه گرید
چو اسماعیل قربان شو در این عشق
خمش آن شیر شیران نور معنیست
 
اوزن یلداسنا بو در قلاوز
اشیت بندن قراقوزیم قراقوز
زبان بی​زبانان را بیاموز
که یابد آن سوی دیگر تف و سوز
که شب قربان شود پیوسته در روز
پنیری شد به حرف از حاجت یوز
تعداد دفعات مشاهده: 485