متن شعر

از عشقِ خط تو سرنگون میگردم

از عشقِ خط تو سرنگون میگردم
وز خال تو در میان خون میگردم

تا روی نمود نقطهٔ خال توام
چون پرگاری به سر برون میگردم

تعداد دفعات مشاهده: 198