متن شعر

عیشی نبود چو عیش لولی و گدای

عیشی نبود چو عیش لولی و گدای
او را نه خرد، نه ننگ و نه خانه، نه جای

اندر ره عشق می‌دود بی‌سر و پای
مشغول یکی و فارغ از هر دو سرای

تعداد دفعات مشاهده: 123