متن شعر

مر آن خدای که پیمانه را نگهدارد

مر آن خدای که پیمانه را نگهدارد
به زی‌ر خاک چو پیمان اهل عشق درست

ز روی صدق دگر به کام شیر روی
به رهروان طریقت قسم که حافظ تو ست

تعداد دفعات مشاهده: 278