متن شعر

ای دل ز پی دلیل نتوانی شد

ای دل ز پی دلیل نتوانی شد
موری تو حریف پیل نتوانی شد

چون از مگس لنگ کمی بیش نیی
همکاسهٔ جبرئیل نتوانی شد

تعداد دفعات مشاهده: 101