متن شعر

رقیب می‌رسد ازگرد راه چاره کنید

رقیب می‌رسد ازگرد راه چاره کنید
به روی قبضهٔ شمشیر استخاره کنید

درین رمق رقم قتل خویش را یاران
ز دست خصم بگیرید و پاره پاره کنید

شکنج زلف بتان گر بلای عقل شماست
سبک ز حلقه دیوانگان کناره کنید

درین قمارکه یاران زدند بر سر جان
سفاهت است که با عقل استشاره کنید

نهید جبههٔ طاعت برآستان رقیب
و یا که خانهٔ معشوق را اداره کنید

بر غم سردی حاسد ز شعر گرم بهار
تنور خویش و دل خصم پر شراره کنید

تعداد دفعات مشاهده: 336