متن شعر

آن روی دیگرت...

آن روی دیگرت...

آن روی دیگرت
زشتی‌ هلاکت‌باری‌ست
ای نیم‌رخ ِ حیات‌بخش ِ ژانوس!
تعداد دفعات مشاهده: 291