متن شعر

هر جان که به بحر رهنمون آید زود

هر جان که به بحر رهنمون آید زود
بیرون رود از خویش و درون آید زود

یک ذرّه شود دو کون در دید‌هٔ او
و آن ذرّه ز ذرّگی برون آید زود

تعداد دفعات مشاهده: 184