متن شعر

اول قدم از عشق سر انداختن است

اول قدم از عشق سر انداختن است
جان باختن است و با بلا ساختن است

اول این است و آخرش دانی چیست؟
خود را ز خودی خود بپرداختن است

تعداد دفعات مشاهده: 526