متن شعر

عاشق روی جان فزای توییم

عاشق روی جان فزای توییم
تو به رخسار آفتابی و مه
تا تو زین پرده روی بنمایی
ای که ما در میان مجلس انس
خیره چون دشمنان مکش ما را
تو رضا می دهی به کشتن ما
گر چه با خاتم سلیمانیم
شمس تبریز جان جان​هایی
 
رحمتی کن که در هوای توییم
ما همه ذره در هوای توییم
منتظر بر در سرای توییم
بیخود از شربت لقای توییم
کآخر ای دوست آشنای توییم
ما همه بنده رضای توییم
ای پری زاده خاک پای توییم
ما همه بنده و گدای توییم
تعداد دفعات مشاهده: 137