متن شعر

من گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون

من گوش کشان گشتم از لیلی و از مجنون
یک گوش به دست این یک گوش به دست آن
از دست کشاکش من وز چرخ پرآتش من
آن لحظه که بی​هوشم ز ایشان برهد گوشم
من عاشق آن روزم می درم و می دوزم
 
آن می کشدم زان سو وین می کشدم زین سون
این می کشدم بالا وان می کشدم هامون
می گردم و می نالم چون چنبره گردون
می غلطم چون شاهان در اطلس و در اکسون
بر خرقه بی​چونی می زن تگلی بی​چون
تعداد دفعات مشاهده: 46