متن شعر

چو یاد آرم از آن ساعت که خرم طبع بنشستم

چو یاد آرم از آن ساعت که خرم طبع بنشستم
لبم پر خنده، با یاران و با احباب همزانو

بر آرم آه سوز از دل، به صد زاری و پس گویم:
عسی‌الایام ان یرجعن قوما کالذی کانوا

تعداد دفعات مشاهده: 722