متن شعر

دردا! که دلم خبر ز دلدار نیافت

دردا! که دلم خبر ز دلدار نیافت
از گلبن وصل تو بجز خار نیافت

عمری به امید حلقه زد بر در او
چون حلقه برون در، دگر بار نیافت

تعداد دفعات مشاهده: 121