متن شعر

نرد کف تو بردست مرا

نرد کف تو بردست مرا
گشتم چو خلیل اندر غم تو
در خاک فنا ای دل بمران
می​ران فرسی در گلشن جان
در شادی ما وهمی نرسد
صد رخ ز درون سرخ​ست مرا
ای احول ده این هر دو جهان
در رهبریت ای مرد طلب
خاموش و مجو تو شهرت خود
 
شیر غم تو خوردست مرا
آتشکده​ها سردست مرا
کز راندن تو گردست مرا
کز گلشن جان وردست مرا
کاین خنده گری پرده​ست مرا
یک رخ ز برون زردست مرا
کز راحت تو دردست مرا
بر هر سر ره مردست مرا
کز راحت تو دردست مرا
تعداد دفعات مشاهده: 49