متن شعر

هر تیر جفا که داری اندر ترکش

هر تیر جفا که داری اندر ترکش
چون سر ز وفا نمی‌کشم گردن‌کش

من دست ز آستین برون کردم و عشق
تو خوش بنشین و پای در دامن کش

تعداد دفعات مشاهده: 160