متن شعر

ما شاخ گلیم نی گیاهیم

ما شاخ گلیم نی گیاهیم
اشکوفه باغ آسمانیم
ما جوی نه​ایم بلک آبیم
لوح و قلمیم نی حروفیم
هم خسته غمزه چو تیریم
 
ما شیوه تر و تازه خواهیم
نقل و می مجلس الهیم
ما ابر نه​ایم بلک ماهیم
تیغ و علمیم نی سپاهیم
هم بسته طره سیاهیم
تعداد دفعات مشاهده: 51