متن شعر

مگر مستی نمی​دانی که چون زنجیر جنبانی

مگر مستی نمی​دانی که چون زنجیر جنبانی
مگر نشنیده​ای دستان ز بی​خویشان و سرمستان
تو دانی من نمی​دانم که چیست این بانگ از جانم
صلا مستان و بی​خویشان صلا ای عیش اندیشان
 
ز مجنونان زندانی جهانی را بشورانی
وگر نشنیده​ای بستان به جان تو که بستانی
وزین آواز حیرانم زهی پرذوق حیرانی
صلا ای آنک می​دانی که تو خود عین ایشانی
تعداد دفعات مشاهده: 62