متن شعر

ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده

ساقی جان غیر آن رطل گرانم مده
شهره نگارم ز تو عیش و قرارم ز تو
جان چو تویی بی​شکی پیش تو جان جانکی
پردگی و فاش تو آفت او باش تو
دوش بدادی مرا از کف خود باده را
غیر شرابی چو زر ای صنم سیمبر
نیست شدم در چمن قفل بر آن در بزن
شیر پراکنده​ام زخم تو را بنده​ام
زان مه چون اخترم زان گل تازه و ترم
خسرو تبریزیان شمس حق روحیان
 
ز آنک بدادی نخست هیچ جز آنم مده
جان بهارم ز تو رسم خزانم مده
باش مرا ای یکی هر دو جهانم مده
جان رهی باش تو جان و روانم مده
چون که چنینم درآ جز که چنانم مده
هیچ ندانم دگر ز آنک ندانم مده
هر کی بپرسد ز من هیچ نشانم مده
بی​تو اگر زنده​ام جز به سگانم مده
بی​همگان خوشترم با همگانم مده
پر شده از تو دهان زخم زبانم مده
تعداد دفعات مشاهده: 86