متن شعر

هر چند کباب دل و چشم تر هست

هر چند کباب دل و چشم تر هست
هجر تو ز وصل دیگری خوشتر هست

تو پنداری که بی تو خواب و خور هست؟
بی روی تو خواب و خور کجا در خور هست؟

تعداد دفعات مشاهده: 329