متن شعر

سجده کنم پیشکش آن قد و بالا چه شود

سجده کنم پیشکش آن قد و بالا چه شود
باده او را نخورم ور نخورم پس کی خورد
باده او همدل من بام فلک منزل من
دل نشناسم چه بود جان و بدن تا برود
 
دیده کنم پیشکش آن دل بینا چه شود
گر بخورم نقد و نیندیشم فردا چه شود
گر بگشایم پر خود برپرم آن جا چه شود
غم نخورم غم نخورم غم نخورم تا چه شود
تعداد دفعات مشاهده: 55