متن شعر

به قدر حسن خوبان دلفروزند

به قدر حسن خوبان دلفروزند
چو خوبی بیش باشد، بیش سوزند

بلایی باشد و مشکل بلایی!
که یاری محتشم گیرد گدایی

چو با زورآزمایان پنجه کردی
یقین می‌دان که خود را رنجه کردی

تعداد دفعات مشاهده: 366