متن شعر

ای در ما را زده شمع سرایی درآ

ای در ما را زده شمع سرایی درآ
خانه ز تو تافته​ست روشنیی یافته​ست
ای صنم خانگی مایه دیوانگی
 
خانه دل آن توست خانه خدایی درآ
ای دل و جان جای تو ای تو کجایی درآ
ای همه خوبی تو را پس تو کرایی درآ
تعداد دفعات مشاهده: 56