متن شعر

دادم به امید روزگاری بر باد

دادم به امید روزگاری بر باد
نابوده ز روزگار خود روزی شاد

زان می‌ترسم که روزگارم نبود
چونان که ز روزگار بستانم داد

تعداد دفعات مشاهده: 128