متن شعر

نعره آن بلبلان از سوی بستان رسید

نعره آن بلبلان از سوی بستان رسید
باد صبا می​وزد از سر زلف نگار
این دم عیسی به لطف عمر ابد می​دهد
مژده دولت رسید در حق هر عاشقی
نور الست آشکار بر همه عشاق زد
ان طبیب الرضا بشر اهل الهوی
بشرهم نظره یتبعهم نضره
لطف خداوند جان مفخر تبریزیان
 
صورت بستان نهان بوی گلستان بدید
فعل صبا ظاهرست لیک صبا را که دید
عمر ابد تازه کرد در دم عمر قدید
آتش دل می​فروخت دیگ هوس می​پزید
کز سر پستان عشق نور الستش مزید
کل زمان لکم خلعه روح جدید
من رشاء سید لیس له من ندید
شمس حق و دین شده بر همه بختی مزید
تعداد دفعات مشاهده: 40