متن شعر

آزاده دلی ز خویشتن می‌خواهم

آزاده دلی ز خویشتن می‌خواهم
و آسوده کسی ز جان و تن می‌خواهم

آن به که چنان شوم که او می‌خواهد
کاین کار چنان نیست که من می‌خواهم

تعداد دفعات مشاهده: 112