متن شعر

با خویش همیشه عشقِ خود میبازیم

با خویش همیشه عشقِ خود میبازیم
وز خویشتن و جمالِ خود مینازیم

از خویش چو هیچ کس دگر نیست پدید
یک لحظه به هیچ کس نمیپردازیم

تعداد دفعات مشاهده: 146