متن شعر

با دل گفتم: چگونه‌ای، داد جواب

با دل گفتم: چگونه‌ای، داد جواب
من بر سر آتش و تو سر بر سر آب


ناخورده ز وصل دوست یک جام شراب
افتاده چنین که بینیم مست و خراب

تعداد دفعات مشاهده: 334