متن شعر

تا کی سخن لطیف نیکو گویم

تا کی سخن لطیف نیکو گویم
تا چند ز جان و نفس بدخو گویم

چون نیست کسی که راز من بنیوشد
در دل کشتم تا همه با او گویم

تعداد دفعات مشاهده: 112