متن شعر

امشب چو جمال داده‌ای خب می‌باش

امشب چو جمال داده‌ای خب می‌باش
مه طلعت و گل رخ و شکرلب می‌باش

ای شب، چو من از تو روز خود یافته‌ام
تا صبح قیامت بدمد شب می‌باش

تعداد دفعات مشاهده: 170