متن شعر

با تمامی غمم پشت به مردم کردم

با تمامی غمم پشت به مردم کردم

با تمامی غمم پشت به مردم کردم
گرچه بارید دلم- با تو تبسم کردم

لهجه ی سبز غزل رابط ما شد یعنی-
با همین لهجه فقط با تو تکلّم کردم

کوچه در کوچه به همراه تو هر شب گشتم
در خیال خوش خود فکر تفاهم کردم!

ناگهان گفتی از این عشق پشیمان هستی
دست و پای غزل آلوده خود گم کردم

تا شکستم پس از آن مثل درختی در باد
استخوان را به تنور همه هیزم کردم

دست تقدیر اگر ... وای دوباره کابوس!
و خودم را ته یک درٌه تجسٌم کردم

بی خیال آمدی و رد شدی از روی دلم
و من از خاک قدمهات تیمٌم کردم ...!!

---
از همه ی دوستان بخاطر حضور کمرنگم در این چند روز معذرت میخواهم. یه مشغله ی کاری باعث حضور کمترم شده که بزودی حل و عدم حضور جبران میشه. ارادتمند همه ی دوستان . امید
تعداد دفعات مشاهده: 258