متن شعر

بی‌خوابی شب جان مرا گر چه بکاست

بی‌خوابی شب جان مرا گر چه بکاست
جر بیداری ز روی انصاف خطاست


باشد که خیال او شبی رنجه شود
عذر قدمش به سالها نتوان خواست

تعداد دفعات مشاهده: 244