متن شعر

هر شب به سر کوی تو آیم به فغان

هر شب به سر کوی تو آیم به فغان
باشد که کنی درد دلم را درمان

گر بر در تو بار نیابم، باری
از پیش سگان کوی خویشم، بمران

تعداد دفعات مشاهده: 112