متن شعر

تا روی چو آفتاب دلدار بتافت

تا روی چو آفتاب دلدار بتافت
در یک تابش جملهٔ اسرار بتافت

گفتم‌:همه کار در عبارت آرم
خود گنگ شدم چو ذرهای کار بتافت

تعداد دفعات مشاهده: 96