متن شعر

منم فتنه هزاران فتنه زادم

منم فتنه هزاران فتنه زادم
ز من مگریز زیرا درفتادی
عجب چیزی است عشق و من عجبتر
بیا گر من منم خونم بریزید
نگویم سر تو کان غمز باشد
 
به من بنگر که داد فتنه دادم
بگو الحمدلله درفتادم
تو گویی عشق را خود من نهادم
که تا خود من نمردم من نزادم
ولی ناگفته بندی برگشادم
تعداد دفعات مشاهده: 54