متن شعر

اگر معروف و عارف ذات پاک است

اگر معروف و عارف ذات پاک است
چه سودا در سر این مشت خاک است

تعداد دفعات مشاهده: 313