متن شعر

ای دل بخر آن زلف که دستت نگرفت

ای دل بخر آن زلف که دستت نگرفت
جز غمزهٔ آن نرگس مستت نگرفت

می لاف زدی که صبر دستم گیرد
از پای درآمدی و دستت نگرفت

تعداد دفعات مشاهده: 118